woensdag 4 april 2012

Pielepeuteren in de Rozendaalse Beek

Een tijdje terug kwam ik op mijn doordeweekse rondje hardlopen een groep kinderen van één van de basisscholen hier in Velp tegen. Gewapend met een visnetje, emmertjes en laarzen gingen de jonge onderzoekers richting Rozendaalse Beek. Mooi gezicht zo’n groep enthousiaste kinderen, die gewoon een middagje in de beek op zoek gaan naar kikkervisjes, wantsen en schaatsenrijders.

Inmiddels weet ik als wethouder onderwijs van de gemeente Rheden dat dit zeker geen alledaags beeld is. Rekenen en taal, inclusief de onvermijdelijke citoscores, staan centraal in het basisonderwijs. Ik word daar altijd wat opstandig van. Dat gepielepeuter in de natuur levert volgens mij veel meer op dan een middagje paalsommen. In mijn gemeente ben ik inmiddels bezig om natuur- en milieueducatie opnieuw op de kaart te krijgen. Vanuit de gedachte dat liefde voor de natuur pas ontstaat als je er iets van weet. Dat klinkt voor sommigen ouderwets en misschien wel oubollig. Maar ik geloof echt dat pielepeuteren in de Rozendaalse Beek nodig is om een duurzame samenleving te realiseren.

Ron König
Wethouder gemeente Rheden